safety first.jpg

Hoger veiligheidskundige

Als Veiligheidskundige heb je kennis van de Nederlandse en Europese veiligheidswet- en regelgeving, deze kennis wordt gebruikt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgevers. Of het nu gaat om het maken of het uitvoeren van het Arbo-beleid of het geven van gevraagd en ongevraagd advies, het vertrekpunt hiervan staat altijd in het kader van de deze wet- en regelgeving. De veiligheidskundige staat in een organisatie niet in de lijn maar heeft een staffunctie en heeft daarmee een adviserende en initiërende rol.

Het doel is bewustwording
Het doel moet altijd zijn om bewustwording en vergroting van veilig gedrag bij medewerkers en werkgevers bewerkstelligen. Naast de adviezen van een Veiligheidskundige op het gebied van de veiligheidswetgeving, inventariseert hij ook risico’s en beoordeelt hij hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is. Als blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen een bedrijf verder te verbeteren, zorgt de Veiligheidskundige ervoor dat die maatregelen doorgevoerd worden. Ten slotte organiseert de Veiligheidskundige trainingen en cursussen voor de werknemers van een bedrijf, zoals de cursus Bedrijfshulpverlening (BHV).

Heeft u iemand vast in dienst als Veiligheidskundige?
De meeste Veiligheidskundigen zijn in vaste dienst bij grote en middelgrote bedrijven. De taak van een Veiligheidskundige is zeer veelzijdig, of het nu gaat om samen met de werkgever beleid te ontwikkelen of het bedrif daarin te adviseren, of om de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf.  De veiligheidskundige is de spin in het web als het gaat om een gezond bedrijfsklimaat versus de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerker. Omdat de Nederlandse wet- en regelgeving vaak veranderingen ondergaat, wordt er van de Veiligheidskundige verwacht dat hij deze wijzigingen in de gaten houdt en zo nodig het Veiligheidsbeleid van een bedrijf aanpast aan de nieuwe regels.

Iedere Veiligheidskundige heeft een persoonlijke deskundigheid en zal voornamelijk advies geven aan ondernemingen die bij zijn kennis aansluiten. Er zijn allerlei verschillende soorten deskundigen; sommigen zijn gespecialiseerd in het adviseren van jongeren, anderen in bedrijven met veel lopende band werk, en weer anderen weten precies hoe het veiligheidsbeleid bij chemische bedrijven in elkaar zou moeten zitten of zijn gespecialiseerd in Turn-Arrounds.

Wilt u meer weten wat Varkevisser Training & Advies voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op!